Leiebetingelser 
Røros Apartments
Roros_Apartments_logo04

Norsk

English

Tilbake til booking

Leiebetingelser for leiligheter. Røros Apartments i Osloveien 14 B

Bestilling og betaling:
Leietaker bestiller leilighet på e-post. eller tlf +47 924 69 609
Bestillinger behandles manuelt og tilbakemelding fra utleier om leiligheten er ledig blir gitt så snart som mulig.
Leietaker må kontrollere ankomst og avreisetidspunkt og ta kontakt umiddelbart ved feil. Bestillingen er bindende.
Leieabetingelser sendes ut pr e-post eller post og forfaller til betaling 14 dager før ankomst.
Bestilling mindre enn 14 dager før ankomst må betales omgående.
Ved bestilling mindre enn 7 dager før ankomst mottar leietaker leiebekreftelse ved ankomst.
Leiebeløpet betales da kontant.Vi har ikke betalingsterminal. Ved manglende innbetaling bortfaller avtalen.
Det utleveres ikke nøkkel før leiebeløpet er betalt i sin helhet.

Ved leie i Rørosmartnan, påske og Julemarked gjelder andre priser, leie og  betalingsbetingelser:

Parkering.
I Osloveien 14 B er det stor privat parkeringsplass for bruk til våre gjester. All parkering skjer på eget ansvar.

Leieprisen inkluderer sluttvask og sengetøy med handkle. Gjestene må selv re opp sengene.
Prisene på leiligheten er i NOK og dekker leie av leiligheten inkl. strøm, oppvaskmiddel til maskin og oppvask,
Dyner og puter til hver sengeplass,
OBS. Soveposer eller medbrakt sengetøy er ikke tillatt brukt i noen av våre leiligheter. Vi gjør unntak for baby.
Sluttvask er inkludert i leieprisen. Oppvask og rydding er ikke inkludert. Rutiner for dette finnes som oppslag i hver leilighet
Se også pkt om avreise / rydding nederst på denne siden. Forbruksartikler til personlig bruk er ikke inkludert.Ved ankomst er det 2 ruller toalettpapir.

Avbestillingsvilkår
Ved avbestilling senere enn 14 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales..

Reiseforsikring / avbestillingsforsikring:
Utleier kan ikke tilby reise/sykdomsorfall/avbestillingsforsikring. Leietaker bruker sitt eget forsikringsselskap til dette.
Utstyr og eiendeler som leietaker bringer med er ikke forsikret av utleier.

Uforutsette hendelser:
Uforusette hendelser som gjør at utleier ikke kan leie ut leilighetene som avtalt eks, vannskade, brann, eierskifte eller uforutsett vedlikehold som
inbefatter leilighetene og husets konstruksjoner. Ved slike hendelser plikter utleier eller den som representerer denne kun å betale tilbake
innbetalt leiebeløp og er ikke ansvarlig for å tilby alternativ leilighet/bosted.

Ankomst:
Ankomst med utlevering av nøkkel m.m. fra kl 15,00 eller etter avtale.
Eventuell klage på renhold eller mangler i leiligheten må fremsettes innen 1 time etter ankomst.
Utleier vil da rette opp mangler eller manglende renhold. Leiebeløp refunderes ikke ved manglende renhold.

Antall personer. Ro og orden. Hærverk. m. m:
Leiligheten skal ikke brukes av flere personer enn det er laget avtale på.
Det skal ikke lages støy som kan sjenere naboer og andre leietakere. Ro i leilighetene etter kl 22.00
Overtredelse kan føre til utkastelse uten refusjon av leiebeløpet. Ødeleggelse av inventar og utstyr som tilhører leiligheten og som ikke skyldes normal slitasje
må erstattes av leietaker. Orden og reglement for hver enkelt leilighet inngår som en del av avtalen.

Husdyr og hund.
Hund er tillatt i leilighetene etter avtale og koster ekstra . Hund skal ikke oppholde seg i soverom og holdes i bur om natten..
Hvis hunden forlates alene i leiligheten skal den være i bur.  Andre dyr som katt, hamster fugler etc kan ikke medtaes..

Røyking i leiligheten, i trapp, oppgang og på veranda er ikke tillatt.
Vi oppfordrer til omtanke ved bruk av åpen ild. Åpen ild på veranda er IKKE tillatt. Grilling kan gjøres på bakkeplan utendørs.
Dersom det røykes i leilighetene utløser det erstatningskrav i form av rundvask av leiligheten, tap av leieinntekt hvis leiligheten er utleid samme eller
påfølgende dag som avreise m.m.

Avreise og rydding av leilighet: Se oppslag i hver leilighet
Ved avreise skal leiligheten ryddes, kjøkkenbenker, bord og komfyr skal være vasket.
Er komfyrens stekeovn brukt skal stekeovnens skuff / plate rist  vaskes grundig.
Oppvask skal skylles og settes inn i oppvaskmaskin. Gryter og panne skal vaskes og settes på plass.
Ta av sengetøy, legges ved sengene.
Søppel skal tømmes på anvist sted. Leietaker må sortere vekk glass, bokser og flasker, da dette skal resirkuleres.
Aviser og blader skal legges i bladkurv på gangen utenfor leilighetene.for gjenvinning.

Avreise:
Vaske / ryddeliste for avkryssing og kontroll utleveres sammen med nøkkel.
Denne skal utfylles og følge med ved tilbakelevering av nøkkel
Innlevering av nøkkel senest kl 11.00

Leiligheter har hver av leilighetene beskrivelse av utsty
r, plantegning, hvor mange personer leilighetene er beregnet for m.m

Røros Apartments.
Osloveien 14 B, 7374 Røros
T. 47 924 69 609 E-post